Reklam
  • Piri Reis Üniversitesi Gemisi, 6. seferine çıkıyor
    Piri Reis Üniversitesi Gemisi, 6. seferine çıkıyor

    Türk ve Dünya denizciliğine uzman yetiştirmek için 2008’de kurulan Pîrî Reis Üniversitesi’nde, denizciliğin her alanında ihtisaslaşma ve bilimsel çalışmalar yapılmakta ve teknolojiye hâkim, özgüveni yüksek, katılımcı, bilgiye ulaşmayı bilen, sorgulayan bireyler yetişmektedir. Üniversitemiz 13 lisans, 10 önlisans programında eğitim vermektedir.